AV-255G Accelerator

AV-255G Accelerator

AV-255G Accelerator speeds up the reaction time of AV-202 Multigrout, AV-202-LV Multigrout LV, AV-254 Gelseal, AV-315 Micro Foam, AV-330 Safeguard, and AV-333 Injectaflex.